Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
 • Zapisz się do nas!
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w roku szkolnym 2014/2015 zaprasza do
  Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej

  Więcej informacji w zakładce szkoły policealne.

 • Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
  Sprytny wybór
 • bgslider-blue
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Wiele możliwości
  Ciekawi ludzie
  Image 6
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Języki obce
  Kursy
  Wyższe kwalifikacje
  Image 13
  Nowoczesne metody nauczania
 • bgslider-blue2
  Image 2
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

 

Uwaga!!!

Rozpoczęliśmy już zajęcia na kierunku: terapia zajęciowa i opiekun medyczny.

Do końca miesiąca można jeszcze dojść do obu grup.

Terapia zajęciowa to szkoła dwuletnia przygotowująca do pracy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz dziećmi i młodzieżą .  Po zakończeniu szkoły można ( a nawet trzeba ) przystąpić do egzaminu z kwalifikacji zawodowej i otrzymać tytuł „terapeuta zajęciowy” . Tylko ukończenie takiej szkoły uprawnia do podejścia  do egzaminu zawodowego. Żadna roczna szkoła, roczny czy nawet dwuletni kurs takich uprawnień nie daje. W minionym roku szkolnym wszyscy nasi słuchacze zdali ten egzamin i otrzymali tytuł zawodowy. Jest to i Ich i naszym sukcesem.

Kierunek „ opiekun medyczny”  przygotowuje do bezpośredniej opieki nad osobą chorą, niesamodzielną.  Kształcimy  na nim od kilku lat, mamy dobrze wyposażone pracownie i kadrę, z wieloletnią praktyką  i doświadczeniem egzaminatorskim.  Szkoła trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się 2  razy  w miesiącu – weekendy.  Egzaminy zawodowe, które odbyły się na zakończenie ostatniego roku szkolnego zakończyły się także powodzeniem. 100% słuchaczy zdało egzamin i to wiele z nich na 100%. 

 

 Zapraszamy do szkół policealnychProponujemy kierunek terapia zajęciowa  W zawodzie tym kształcimy od blisko 20 lat, więc mamy spore doświadczenie. Jest to szkoła dwuletnia, jeżeli zależy Państwu na szybkim zdobyciu nowego zawodu to proponujemy szkołę roczną kształcącą w zawodzie opiekun medyczny lub opiekunka środowiskowa. Wszystkie kierunki są bezpłatne. W roku szkolnym 2014/15 nasi słuchacze będą mogli skorzystać z dwutygodniowych praktyk w Niemczech, gdzie będzie okazja poznać niemiecki system opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz doskonalić posługiwanie się językiem niemieckim zawodowym. Praktyki te odbędą się w ramach Projektu EFS "Erazmus plus". Oczywiście tak jak i nauka w szkole praktyki są bezpłatne.

Uniwersytet Ludowy zaprasza do:

Niepublicznych  Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcące w zawodach : terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny, 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej - klasy IV,V,VI.

Niepublicznego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

NOiDZ organizuje zawodowe kursy kwalifikacyjne, kursy umiejętności zawodowych oraz prowadzi kształcenie z zakresu teoretycznej nauki zawodu.Od 9 września intensywny kurs języka angielskiego - wykładowca z Sunderland Uniwersity.

 

Galeria

„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.”