Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
 • Zapisz się do nas!
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w roku szkolnym 2014/2015 zaprasza do
  Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej

  Więcej informacji w zakładce szkoły policealne.

 • Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
  Sprytny wybór
 • bgslider-blue
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Wiele możliwości
  Ciekawi ludzie
  Image 6
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Języki obce
  Kursy
  Wyższe kwalifikacje
  Image 13
  Nowoczesne metody nauczania
 • bgslider-blue2
  Image 2
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

 

Platforma moodle

 Od drugiego semestru roku szkolnego 2013/14 uruchomiliśmy dla słuchaczy naszych szkół policealnych platformę moodle. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zastosowanie e-learningu w naszych szkołach ma na celu uatrakcyjnienie zajęć, poszerzanie wiedzy słuchaczy, zebranie w jedno miejsce materiałów niezbędnych do nauki, a przede  wszystkim bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconych przez nas zawodach: opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. 

Dla naszych słuchaczy dostęp do platformy jest bezpłatny.

Życzymy dużo satysfakcji z nauki na odległość ;)

Uniwersytet Ludowy zaprasza do:

Niepublicznych  Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcące w zawodach : terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny, 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej - klasy IV,V,VI.

Niepublicznego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

NOiDZ organizuje zawodowe kursy kwalifikacyjne, kursy umiejętności zawodowych oraz prowadzi kształcenie z zakresu teoretycznej nauki zawodu.Od 9 września intensywny kurs języka angielskiego - wykładowca z Sunderland Uniwersity.

 

Galeria

„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.”