Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
 • Zapisz się do nas!
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
 • Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
  Sprytny wybór
 • bgslider-blue
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Wiele możliwości
  Ciekawi ludzie
  Image 6
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Języki obce
  Kursy
  Wyższe kwalifikacje
  Image 13
  Nowoczesne metody nauczania
 • bgslider-blue2
  Image 2
  Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
Platforma moodle

 Od drugiego semestru roku szkolnego 2013/14 uruchomiliśmy dla słuchaczy naszych szkół policealnych platformę moodle. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zastosowanie e-learningu w naszych szkołach ma na celu uatrakcyjnienie zajęć, poszerzanie wiedzy słuchaczy, zebranie w jedno miejsce materiałów niezbędnych do nauki, a przede  wszystkim bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconych przez nas zawodach: opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. 

Dla naszych słuchaczy dostęp do platformy jest bezpłatny.

Życzymy dużo satysfakcji z nauki na odległość ;)

Uniwersytet Ludowy zaprasza do:

Niepublicznych  Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcące w zawodach : terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny, 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej - klasy IV,V,VI.

Niepublicznego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

NOiDZ organizuje zawodowe kursy kwalifikacyjne, kursy umiejętności zawodowych oraz prowadzi kształcenie z zakresu teoretycznej nauki zawodu.Od 9 września intensywny kurs języka angielskiego - wykładowca z Sunderland Uniwersity.

 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Średnie wykształcenie. Cóż - nie każdy musi je mieć. Ale posiadanie średniego wykształcenia daje wiele możliwości.

 • Daje poczucie własnej wartości.
 • Umożliwia zabranie głosu właściwie w każdej dziedzinie , w każdej dyskusji. 
 • Pozwala wykonywać wiele zawodów niedostępnych dla osób z niższym wykształceniem.
 • Umożliwia zdanie matury i studiowania na uczelni wyższej.   

Informacje o naszej szkole szukaj w zakładce:  Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Tam też możesz zapisać się on-line.

Więcej informacji w zakładce szkoły policealne.

LINK

Galeria

„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.”