Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej - klasy IV,V,VI. posiada własna stronę internetową.
zapraszamy na http://www.mosradawnica.pl

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy rozpoczął swoja działalność w marcu 2009 r. Organem prowadzącym MOS w Radawnicy jest Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe – Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Radawnicy jest zapewnienie indywidualnej opieki, pomocy wychowawczej, psychologicznej, socjoterapeutycznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z problemami w nauce, zaniedbanej wychowawczo i emocjonalnie.

MOS jest publiczną placówką resocjalizacyjną świadczącą opiekę całodobową, której uczniowie mieszkają w internacie i pobierają naukę szkolną zgodną z programem nauczania na poziomie IV, V i IV klasy szkoły podstawowej. W placówce przebywają chłopcy niedostosowani społecznie, w normie intelektualnej, w wieku 10 –18 lat.

Liczba miejsc w placówce wynosi 36.

MOS funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia.

Wychowankowie przyjmowani są głównie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) .

W ofercie resocjalizacyjnej ośrodka znajdują się różnorodne formy zajęć i oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych:

  •  Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne,
  • profilaktyka uzależnień,
  • zajęcia sportowe na bazie własnej oraz wyjazdowe (udział w turniejach, konkursach)
  • zajęcia związane z korektą systemu wartości i rozwojem duchowym wychowanków 

 Według zainteresowań wychowanków działają następujące sekcje :

  1. sportowo -turystyczna,
  2. teatralna,
  3.  plastyczna, a w niej działają dwa koła: plastyczne i ceramiczne
  4. higieniczno – zdrowotna, a , a w niej działają dwa koła: kulinarne i PCK
  5.  matematyczno-przyrodnicze.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy funkcjonują 3 grupy wychowawcze, każda z nich liczy po 12 osób ma swoich wychowawców i swoją świetlicę.