• Zapisz się do nas !
  Możliwość kontynuowania
  nauki i praktyki
  w Niemczech.
  Image 3
 • Ciekawi ludzie
  Interesujące miejsce
  Wiele możliwości
  Kursy
  Wyższe kwalifikacje
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Image 10
  Image 11
  Image 13
 • Image 3
  Mądry wybór

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy rozpoczął swoja działalność w marcu 2009 r. Organem prowadzącym MOS w Radawnicy jest Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe – Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Radawnicy jest zapewnienie indywidualnej opieki, pomocy wychowawczej, psychologicznej, socjoterapeutycznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z problemami w nauce, zaniedbanej wychowawczo i emocjonalnie.

MOS jest publiczną placówką resocjalizacyjną świadczącą opiekę całodobową, której uczniowie mieszkają w internacie i pobierają naukę szkolną zgodną z programem nauczania na poziomie IV, V i IV klasy szkoły podstawowej. W placówce przebywają chłopcy niedostosowani społecznie, w normie intelektualnej, w wieku 10 –18 lat.

Liczba miejsc w placówce wynosi 36.

MOS funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia.

Wychowankowie przyjmowani są głównie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) .

W ofercie resocjalizacyjnej ośrodka znajdują się różnorodne formy zajęć i oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych:

 Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne,
profilaktyka uzależnień,
zajęcia sportowe na bazie własnej oraz wyjazdowe (udział w turniejach, konkursach)
zajęcia związane z korektą systemu wartości i rozwojem duchowym wychowanków 
 Według zainteresowań wychowanków działają następujące sekcje :

             1.sportowo -turystyczna,
             2.teatralna,
             3.plastyczna, a w niej działają dwa koła: plastyczne i ceramiczne
             4.higieniczno – zdrowotna, a , a w niej działają dwa koła: kulinarne i PCK
             5. matematyczno-przyrodnicze.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy funkcjonują 3 grupy wychowawcze, każda z nich liczy po 12 osób ma swoich wychowawców i swoją świetlicę.


 +