W Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy

bardzo cenimy sobie możliwości jakie daje

w dzisiejszych czasach Unia Europejska,

Erasmus Plus oraz współpraca między-

narodowa pomiędzy uczelniami.

Dlatego też, w ramach rozwoju poziomu

oraz atrakcyjności kształcenia w naszej

instytucji jak również naszych szkołach

partnerskich, aktywnie uczestniczymy w wielu projektach w ramach programu ERASMUS +. Stawiamy na wymianę doświadczeń i umiejętności proponując naszym uczniom możliwość odbywania praktyk w Niemczech; regularnie nasza kadra wyjeżdża na wizyty studyjne do Niemiec, Włoch i Hiszpanii co pozwala nam na bieżąco udoskonalać metody i techniki nauczania włączając do zajęć technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do przeczytania publikacji oraz odwiedzenia katalogu przydatnych aplikacji i platform edukacyjnych

W chwili obecnej koordynujemy projekt Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych. Nasi partnerzy pochodzą z Włoch, Hiszpanii i Niemiec.

Ponadto, jesteśmy również partnerem w innym projekcie Akcji 2 pt. "Teaching Organic Literacy" Edukacja dorosłych - naszymi partnerami są Uniwersytety Ludowe z Polski, Danii, Szwajcarii, Niemiec i Bułgarii.