"Dojrzali odkrywają pasje - bądź kreatywny i aktywny"

Aktualizacja: 10 sty 2019


18 grudnia 2018r w siedzibie Uniwersytetu Ludowego odbyło się spotkanie

podsumowujące projekt „ Dojrzali odkrywają pasję – bądź kreatywny

i aktywny". Warsztaty twórcze dla dorosłych i seniorów” Projekt był dofinansowany przez Ministersta Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Edukacja Kulturalna 2018,

a realizowany przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe.


W czasie trwania projektu od czerwca 2018 roku do 30 listopada 2018 odbyło się

9 warsztatów artystycznych: fotograficzne pod kierunkiem wielokrotnie nagradzanego

za dokonania artystyczne fotografika Mariana Rynkiewicza; sutaszu pod kierunkiem pasjonatki tego rodzaju działań artystycznych Sylwii Mróz; decoupage'u i malowania

na desce pod kierunkiem plastyczki Dominiki Skoczylas – Radke, artystycznego filcowania wełny pod kierunkiem absolwentki terapii zajęciowej Izabeli Łagowskiej ;artystyczne wyroby z drewna pod kierunkiem instruktora Marcina Kopydłowskiego; linorytu pod kierunkiem artystki Agaty Urbańskiej - Krasowskiej i pisania ikon pod kierunkiem malarki Renaty Kowalczyk, która specjalizuje się w tej dziedzinie sztuki.


Warsztaty cieszył wielkim powodzeniem - uczestniczyło w tych warsztatach w sumie

147 osób z terenu gminy Złotów i Złotowa. Odbyły się 2 spotkania z artystami i 2 wystawy;

1) wystawa prac fotograficznych, które były owocem tygodniowego warsztatu fotograficznego z wyżej wspomnianym Marianem Rynkiewiczem i jego asystentką przeuroczą fotografką Hanią Madoń;

2) wystawa prac poprojektowych połączona z wernisażem, na której można było podziwiać prace wszystkich uczestników warsztatów.


Wernisaż obok uczestników, prowadzących i organizatorów (stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe) zaszczycili swoją obecnością wójt gminy Złotów, dla której projekt był dedykowany Piotr Lach, pani dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej pani Kamila Krzanik – Dwornowska i pani Jolanta Surma prezeska stowarzyszenia „Pasja”. Bardzo dziękujemy

za obecność i docenienie wkładu pracy i wysiłku artystycznego uczestników warsztatów.

Najważniejsze jednak w projekcie było zadowolenie osób, które zdecydowały się

na uczestniczenie w zajęciach, dla których to był czas spędzony w sposób aktywny

i kreatywny. Zdobyły nowe umiejętności lub udoskonaliły już posiadane, zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Każde zajęcia były inspirujące do podejmowania aktywności kulturalnej i społecznej. Wszyscy uczestnicy projektu mają nadzieję, że i w roku 2019 stowarzyszenie prowadzące Uniwersytet Ludowy w Radawnicy pozyska ministerialną dotację na kontynuację projektu.

155 wyświetlenia