Konkurs na logo OSUL

Zaktualizowano: maj 21

W ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych uzyskała dofinansowanie na rozwój swojej działalności oraz promocję idei ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce.

Jednym z działań promujących markę "Uniwersytet Ludowe" jest stworzenie charakterystycznego i wyróżniającego Sieć logo.


Serdecznie zarpaszamy do konkursu wszystkich chętnych. REGULAMIN PONIŻEJ!!!REGULAMIN KONKURSU


I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Federacja Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych.


II. Cel i przedmiot konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla OSUL 2. Logo wykorzystywane będzie przez federację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 3. Konkurs trwa od: 25 stycznia do 12 marca 2021r.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia. 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Federacji OSUL. 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej i nagrody 1