PILNE: zarządzenie Dyrektora dot. Policealnej Szkoły nr 2 i zajęc warsztatowychzajęcia watsztatowe - zawieszone15 wyświetlenia