PILNE: zarządzenie Dyrektora dot. Policealnej Szkoły nr 2 i zajęc warsztatowychzajęcia watsztatowe - zawieszone34 wyświetlenia

sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030