Projektowe podsumowanie roku 2019

Rok 2019 był bardzo intensywnym rokiem dla Uniwersytetu Ludowego pod wieloma

względami. Rozwinęliśmy się instytucjonalnie i misyjnie, nasi nauczyciele i instruktorzy wielokrotnie wyjeżdżali na krajowe i zagraniczne szkolenia by wrócić jeszcze bardziej zmotywowanymi i z większym bagażem doświadczeń, co szybko skutkowało bardzo udanymi i interesującymi warsztatami i kursami organizowanymi przez cały rok dla społeczności lokalnych zarówno Radawnicy, Złotowa czy też innych okolicznych miejscowości.


Nie bez znaczenia jest również fakt, iż udało nam się pozyskać drugą siedzibę (Złotów), co przyczyniło się do rozpowszechnienia jeszcze bardziej idei Uniwersytetu Ludowego. Z ankiet zwrotnych oraz komentarzy uczestników warsztatów i kursów jasno wynika, że zajęcia prowadzone w naszej placówce są interesujące i odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności. Różnorodność warsztatów pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie, a specjalistyczny sprzęt dostępny obecnie w pracowniach, dzięki programom Infrastruktura Kultury oraz PROO, pozwala na profesjonalne podejście do zajęć.


W zeszłym roku (2019) realizowaliśmy projekty w ramach następujących programów:

- Erasmus+

- PO WER

- Infrastruktura Kultury

- Edukacja Kulturalna

- PROO


Mamy szczerą nadzieję, że i w tym roku będziemy równie aktywni, gdyż widać, że warto.

93 wyświetlenia